Wanneer beginnen we met de africhting?

Er is geen vaststaand tijdstip waarop men moet starten.

Neem nu het “buitenspel”, hiermee wordt de basis gelegd voor het grootste deel van de africhtingsprestaties. Het bezig zijn met de hond wordt dan geleidelijk aan africhtingswerk. Wanneer het leveren van prestaties alleen wordt overgelaten aan het al of niet zin hebben van de hond is het spel, maar als aan de eis een bepaalde opdracht uit te voeren, met geduld en standvastigheid wordt vastgehouden, ook wanneer de hond eens geen zin heeft in het spel wordt het africhting. Soms kan dwang gebruikt worden maar nooit ruw onbeheerst geweld.

De africhting begint stap voor stap, met het leren van driften, op een leeftijd van ongeveer 6 maanden. Is de hond bij zijn waak en verdedigingslessen zover dat de Pakwerker en de prikkelsituatie hem niet meer angstig maken en de hond zich niet meer bedreigd voelt, dan kan men met de gehoorzaamheidsoefeningen beginnen. De hond moet dan wel al een zekere bereidheid tot verzet tonen en een eigen wil ontwikkeld hebben. Hij moet in staat zijn de lichamelijke en geestelijke belasting van de steeds herhaalde oefeningen en de onvermijdelijke inwerking zonder schade te doorstaan. Een competente hond is met circa vijftien maanden zover.

Maar men moet zich niet laten verleiden de in de examenvoorschriften genoemde minimumleeftijd voor het mogen deelnemen aan een examen, als reden te nemen om de hond tegen beter weten in al vroeger of te vroeg met deze oefeningen te laten beginnen.

De africhting voor het speurwerk neemt wat het begintijdstip betreft een bijzondere plaats in. Succes is altijd afhankelijk van de vrijwillige bereidheid van de hond en het is altijd verkeerd om dit met dwang te willen proberen. Spoorzekerheid en spoorvastheid zijn eigenschappen die de hond met lange regelmatige oefening zelf ontwikkelt. De belangrijkste hulp die de geleider hier kan geven is voor voldoende oefenmogelijkheden te zorgen. Het reukorgaan is al vroegtijdig ontwikkeld. Met het speuren kan dus al worden begonnen als de hond nog zeer jong is.

Theo de Koning.