De 10 geboden

1. Beschouw uw hond als een goede vriend en niet als een uitlaatklep voor uw kwade buien.

2. Sla uw hond nooit, maar als hij gestraft moet worden, doe het dan met een scherp “foei” en indien aangelijnd met een kort rukje aan de lijn.

3. Geef uw hond voor het begin van de oefening de gelegenheid om zijn behoefte te doen en oefen niet direct na een maaltijd.

4. Blijf kalm, ook indien de hond soms onwillig en fout is bij oefeningen die voordien correct uitvoerde.

5. Prijs de hond als die bij u terug komt, ook al was dit niet op het eerste commando. Leer hem begrijpen dat hij bij u altijd welkom is.

6. Schreeuw niet tegen hem, maar geef uw commando’s kort en duidelijk.

7. Gebruik voor eenzelfde oefening altijd hetzelfde commando.

8. Oefen zoveel mogelijk op verschillende terreinen en vooral in het bijzijn van andere honden en voor de hond vreemde personen.

9. Begin zo vroeg mogelijk met de gehoorzaamheidsoefeningen, maar laat hem onder de tien maanden niet over de haag springen en niet over een schutting klauteren.

10. Begin nooit met het manwerk als de appeloefeningen nog niet perfect worden uitgevoerd.

Yvonne Voets