Doelstelling

Herdershonden werden vroeger gebruikt om schapen te hoeden, en te bewaken, inclusief huis en haard. Hiervoor had men honden nodig die leergierig zijn en bewakingsdrift hebben. Gelukkig heeft de Belgische herder deze eigenschappen nog steeds in zich. Zoals in de boeken te lezen staat, is de Belg waakzaam en oplettend, en zijn levendige en vragende blik tintelt van verstand.

De hond begeleidt de mens als huisdier al duizenden jaren. De hond beschikt over een goed leervermogen, maar bezit niet de biologische eigenschappen om de eigenlijke inhoud van de menselijke spraak te begrijpen. Hij kan dit niet om zetten in zijn denken en handelen.

De zin en het doel van de africhting of zijn toekomstige taak kan hem niet bewust gemaakt worden. Alle akties en reakties van de hond zijn steeds het resultaat van zijn Psycholiogische en fysilogische eigenschappen. Net als zijn door toevalige “van buitenaf” verkregen levens ervaring. Nooit is dit het resultaat van zijn eigen gedachten, inzichten of combinatie.

De africhting van de hond heeft alleen succes als: hij niet vermenselijkt wordt. Als er rekening wordt gehouden met de eigenschappen van de hond en zijn bewust zijn. De persoon die de hond opleidt, de theoretische achtergronden kent en toepast.

Bovenstaande geeft aan dat deze honden graag wat zinvols ondernemen, en mits dit op verantwoorde wijze gebeurt, dat ook erg leuk vinden. Men zal zich moeten realiseren dat dit veel tijd en inspanning kost.